Centrum
Naukowo-Edukacyjne Ewdomed

Praktyki, staże, edukacja

Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed zajmuje się szkoleniem lekarzy, pielęgniarek w dziedzinie medycyny paliatywnej. W naszym ośrodku odbywają się staże oraz praktyki dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek oraz fizjoterapeutów. W ramach międzynarodowej wymiany ERASMUS+ gościmy również studentów kierunków medycznych z całej Europy.

Edukacja w Ewdomed:
-Specjalizacja z Medycyny Paliatywnej dla Lekarzy
- Kurs podstawowy z Medycyny Paliatywnej dla Lekarzy
-Szkolenia dla lekarzy z wykorzystania Medycznej Marihuany
-Kurs USG
-Kurs Leczenia Bólu
-Specjalizacja z Medycyny Paliatywnej dla Pielęgniarek
-Kurs z Medycyny Paliatywnej dla Pielęgniarek
-Kształcenie przeddyplomowe dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i psychologów

Nasze Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed posiada akredytację Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej.
Ukończenie Szkoleń i Kursów uprawnia do wydawania certyfikatu oraz punktów edukacyjnych.
Siedziba Polskiego Towarzystwa Medycznej Marihuany i Leków Kannabinoidowych znajduje się w Ewdomedzie.

Aktualne szkolenia

DLA PIELĘGNIAREK

KURS SPECJALISTYCZNY
Podstawy opieki paliatywnejCzas trwania:
11 marca 2023 r. - 13 maja 2023 r.

Koszt kursu:
800 PLN/osoba - można ubiegać się o dofinansowanie

Miejsce:
Konstancin-Jeziorna
ul. Piasta 21

Zapisy do 7 marca 2023 r.

Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed Konstancin w ramach kształcenia podyplomowego zaprasza pielęgniarki na kurs specjalistyczny - ,,Podstawy Opieki Paliatywnej”. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się weekendy w formie online na platformie Google Meet. Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w miejscach i terminach wskazanych przez organizatora lub we własnym zakresie w swoich miejscach pracy. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia to 85 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne to 50 godzin, a zajęcia praktyczne - 35 godzin.
UWAGA: Konieczna jest rejestracja w systemie SMK!
Opłata za kurs wynosi 800 zł brutto/osobę ( o 500 zł można ubiegać się z się z Izb Pielęgniarskich).
Wpłata po zakończeniu kwalifikacji.

W SMK należy szukać Organizatora pod nazwą – EWDOMED EWA SZULECKA - Centrum Naukowo - Edukacyjne EWDOMED Konstancin.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego :
http://woipip.pl/.../Kurs-specjalistyczny-Wniosek-OKPPiP... (proszę skopiować i otworzyć w nowym oknie przeglądarki),
2. prawo wykonywania zawodu (kserokopia),
3. wniosek o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego WOIPiP
http://woipip.pl/.../09/wniosek-o-do.-kszta%C5%82cenia.pdf – jeśli dotyczy
4. Regulamin dotyczący warunków ubiegania się o dofinansowanie.
http://woipip.pl/.../Uchwala-nr-22-Zalacznik-nr-1...

Uwaga: członkowie WOIPiP ubiegający się o dofinansowanie (500 zł PLN) kursu specjalistycznego proszeni są o złożenie dokumentów potwierdzających opłatę składek i oświadczenie pracodawcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego WOIPiP. (dokumenty składamy u Organizatora, który załatwia resztę formalności w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych).

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 607-463-466, 605-583-179.
Zgłoszenia w wersji papierowej można kierować na adres: szkolenia@ewdomed.pl
lub osobiście do Centrum Naukowo-Edukacyjnego w siedzibie Organizatora (Centrum Naukowo- Edukacyjne Ewdomed Konstancin-Jeziorna, ul. Piłsudskiego 3) do dnia 7 marca 2023 r.

ZAPRASZAMY!
Czytaj więcej

DLA LEKARZY

KURS PODSTAWOWY
z zakresu medycyny paliatywnej Czas trwania:
17 marca - 18 marca 2023 r. (Moduł I)
24 marca – 25 marca 2023 r. (Moduł II)

Koszt kursu:
850 PLN

Miejsce:
online

Zapisy do 13 marca 2023 r.

Centrum Naukowo-Edukacyjne EWDOMED Konstancin organizuje kurs podstawowy z zakresu medycyny paliatywnej dla lekarzy. Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej kontraktowanych w NFZ.
Kurs posiada akredytację Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Kurs prowadzony jest przez doświadczony zespół wykładowców, praktyków pod kierunkiem dr n. med. Jerzego Jarosza.
Kurs obejmuje 35 godzin dydaktycznych. Lekarze otrzymują punkty edukacyjne.
Zgłoszenia na kurs proszę kierować na adres e-mail: szkolenia@ewdomed.pl
do dnia 13.03.2023 r.
Telefon kontaktowy: 605 583 179, 607 463 466
Opłatę za kurs prosimy dokonać do dnia 13.03 .2023 r.
na konto:
Bank PKO BP
89 1020 1013 0000 0702 0450 9618
EWDOMED Ewa Szulecka
05-510 Konstancin Jeziorna
ul.Piłsudskiego 3A
z dopiskiem „opłata za kurs dla lekarzy”

Prosimy również o podanie:
dokładnych danych do wystawienia faktury oraz numeru prawa wykonywania zawodu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołania kursu w/w terminach. Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy do zapoznania się z RODO, regulaminem kursu oraz formularzem zgłoszeniowym.

Czytaj więcej

Kontakt

Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed Konstancin-Jeziorna
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna

605 583 179607 463 466

Biuro czynne:

poniedziałek - piątek:
08:00 – 16:00

Skontaktuj się z nami

    Copyrights (C) 2022 by Ewdomed
    Polityka prywatności