* Inspektor Ochrony Danych Osobowych

>* Inspektor Ochrony Danych Osobowych
* Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-05-08T10:26:10+02:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest:
Ewdomed Hospicjum Domowe z siedzibą w Zielonce, ul. Marecka 74;

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy:
Telefonicznie pod numerem:
Korespondencyjnie poprzez pocztę elektroniczną: