Komunikat

Szanowni Państwo!
Firma EWDOMED Ewa Szulecka jest realizatorem projektu pn. „Medyczne zastosowania
konopi i kannabinoidów – rekomendacje”. Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie, wydanie i
rozpowszechnienie publikacji naukowej dotyczącej medycznego stosowania leków na bazie
ziela konopi oraz jego przetworów. Autorami opracowania są specjaliści posiadający zarówno
teoretyczną wiedzę jak i praktyczne doświadczenie w używaniu preparatów
kannabinoidowych w terapii różnych schorzeń. Zakres przedmiotowy publikacji stanowić
będzie odpowiedź na zidentyfikowane wśród bezpośrednich beneficjentów projektu trudności
we wdrażaniu leków zawierających konopie do praktyki klinicznej. Celem projektu jest
zwiększenie świadomości adresatów działania (przyszłych oraz praktykujących lekarzy) w
obszarze potencjału terapeutycznego kannabinoidów i wzrost umiejętności ich praktycznego
stosowania w leczeniu.
Wersja elektroniczna publikacji zostanie udostępniona pod koniec tego roku na stronie
internetowej EWDOMED https://ewdomed.pl/
Zachęcamy Państwa do lektury.
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w
dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2022-09-13T11:28:52+02:00 13 września 2022|