Opieka Długoterminowa

>Opieka Długoterminowa
Opieka Długoterminowa 2022-05-10T11:45:11+02:00

Pod terminem opieka długoterminowa kryje się opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi, którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji. Chorzy, którzy kwalifikują się do opieki długoterminowej przebywają w domu, nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych. Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokonanie oceny pacjenta w skali Barthel (w przedziale od 0 – 40 pkt). Jednocześnie pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ. W przypadku kiedy wszystkie miejsca są obsadzone, chory zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących. Prosimy pamiętać, że wpisanie do kolejki następuje również na podstawie skierowania.

Długoterminowa opieka domowa rozpoczyna się od wizyty pielęgniarki, która ustalana jest telefonicznie z pacjentem bądź jego opiekunem faktycznym lub rodziną. W trakcie wizyty pielęgniarka dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel. Układa również plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne. Zarówno chory, jego opiekun lub rodzina chorego jest zapoznawana z tym planem. Rodzina odgrywa w opiece ogromną rolę, rozmawiając z pielęgniarką zyskujecie Państwo wiedzę o tym jak ulżyć choremu w cierpieniu, jak z nim być i uczestniczyć w jego życiu.

Pielęgniarka wykonuje swoje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta. Każdą wizytę naszej pielęgniarki w Państwa domu, każdą wykonywaną przez nią czynność pacjent potwierdza każdorazowo podpisem w karcie wizyt pielęgniarki. Kiedy chory nie jest w stanie podpisać potwierdzenia, podpis składa opiekun faktyczny lub osoba upoważniona przez pacjenta. Przede wszystkim zależy nam abyście Państwo wiedzieli jakie świadczenia są wykonywane w Waszym domu.

Świadczenia w ramach długoterminowej opieki domowej udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. W soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy świadczeń udzielamy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach. Nasze wizyty w terminach ustalonych wcześniej telefonicznie odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Konstancin-Jeziorna: 
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
Czynna: poniedziałek – piątek:
w godzinach 9:00-15:00
+48 606 611 776
+48 797 831 878