Osiągnięcia

NASZ ZESPÓŁ

Specjaliści

dr Przemysław Kapała
Przemysław Kapała
lek. spec. chorób wewnętrznych
Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1997 roku ukończył specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, a w 2015 roku specjalizację z medycyny paliatywnej, W 2016 roku ukończył studia podyplomowe z Medycyny Bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1987 roku nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, pracuje jako lekarz w różnych hospicjach domowych zarówno w Gdańsku jak i w Warszawie. Przyjmuje także pacjentów w Poradni Leczenia Bólu. Prowadzi liczne badania kliniczne oraz projekty badawcze. Wykładowca i prelegent na zajazdach i kursach dla lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu leczenia bólu oraz medycyny paliatywnej między innymi w Walencji i Bostonie. Jeden z pionierów medycznej marihuany w Polsce. Prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy z terapii kannabinoidami.
Mirosław Kiedrowski
Mirosław Kiedrowski
dr n. med. spec. chorób wewnętrznych
Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych. Na co dzień jest asystentem w Klinice Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, gdzie aktywnie leczy chorych z nowotworami. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2011 roku, po ukończeniu studiów doktoranckich CMKP. W toku swojej pracy zawodowej był redaktorem naczelnym w dwóch wydawnictwach. Jest absolwentem sześciu kierunków studiów podyplomowych:
 • Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),
 • Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny (Uniwersytet Warszawski),
 • Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych (Akademia Leona Koźmińskiego),
 • Biologia molekularna (Uniwersytet Jagielloński),
 • Praktyczne metody statystyczne (Polska Akademia Nauk),
 • Pomoc psychologiczna w medycynie (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
 • Umiejętności praktyczne rozwijał w Klinice Onkologii i Hematologii CSK MSWiA w Warszawie, gdzie zdobył doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z najbardziej złożonymi problemami zdrowotnymi w najcięższym stanie klinicznym.
Jest doświadczonym praktykiem, podejmującym się leczenia chorych niezależnie od ich aktualnego stanu, prowadzącym zaawansowane leczenie także w warunkach domowych, samodzielnie wykonującym liczne zabiegi. Jest aktywnym naukowcem, autorem licznych publikacji z dziedziny medycyny paliatywnej, chorób wewnętrznych, gastroenterologii, onkologii, biologii molekularnej nowotworów, patomorfologii, anatomii oraz żywienia człowieka. Jest także współautorem rozdziałów w podręcznikach akademickich. W kręgu jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia żywienia człowieka, wsparcia psychologicznego w medycynie, metodologii badań naukowych, w tym metod statystycznych w naukach przyrodniczych.
Radosław Napora
Radosław Napora
lekarz psychiatra
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 r. rozpoczął specjalizacje z psychiatrii w szpitalu MSW Drewnica, gdzie oprócz leczenia pacjentów w ramach oddziału ogólnopsychiatrycznego i poradni zdrowia psychicznego , prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami kierunku lekarskiego. Od 2019 r. pracuje również jako lekarz hospicjum domowego.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Publikacje

Multi multa sciunt, nemo omnia. Liczni ludzie wiele wiedzą, wszystkiego nie wie nikt.

W Hospicjum Ewdomed postępujemy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, a zarazem aktywnie tę wiedzę rozwijamy, by jeszcze lepiej służyć naszym Pacjentom. Gromadzimy unikalne doświadczenia, którymi dzielimy się ze środowiskiem naukowym. Realizujemy innowacyjne projekty naukowo-badawcze i mamy ambicję dołączyć do wiodących ośrodków naukowych w zakresie medycyny paliatywnej.

Nasza działalność zaowocowała publikacjami w międzynarodowych pismach naukowych. Poniżej zamieszczamy listę wybranych prac, w których uczestniczyli członkowie naszego zespołu.

1. Kiedrowski M. Severe pain from shingles: a hydrocolloid dressing helps. BMJ Support Palliat Care. 2020 Jul 24:bmjspcare-2020-002447. doi: 10.1136/bmjspcare-2020-002447. Epub ahead of print.[IF=2.681]
Czytaj więcej

2. Kiedrowski M., Szacht M. Palliative Radiotherapy Produced Spectacular Improvement in a Terminally Ill Colorectal Carcinoma Patient With Severe Pain and Duodenal Bleeding. J Pain Symptom Manage. 2021 Feb;61(2):423-425. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.09.005.[IF=3.077]
Czytaj więcej

3. Kiedrowski M, Mokrosz E. Peritoneal-cutaneous fistula successfully treated at home: A case report and literature review. Open Med (Wars). 2020 Nov 14;15(1):1150-1152. doi: 10.1515/med-2020-0245.[IF=1.204]
Czytaj więcej

4. Kiedrowski M., Kapala P., Kiedrowska M., Skoczynska A., Czerw A., Deptała A. Can chloroquine/hydroxychloroquine prove efficient in cancer cachexia? A hypothesis in the era of COVID-19. Med Hypotheses. 2021 Jan;146:110434. doi: 10.1016/j.mehy.2020.110434.[IF=1.375]
Czytaj więcej

5. Kiedrowski M., Kapala P., Deptala A. Fingertip pulse oximetry prevented premature declaration of death. BMJ Support Palliat Care. 2021 Jan 19:bmjspcare-2020-002788. doi: 10.1136/bmjspcare-2020-002788. Epub ahead of print.[IF=2.681]
Czytaj więcej

6. Hordowicz MJ., Jarosz J., Klimkiewicz A., Czaplińska M., Leonhard A., Wysocka M. To Treat or Not to Treat? Polish Physicians’ Opinions about the Clinical Aspects of Cannabinoids—An Online Survey.J. Clin. Med. 2022, 11, 236

7. Wysocka M., Jarosz J., Klimkiewicz A., Pasierski T., Hordowicz M., Klimkiewicz J. Pacjenci onkologiczni oraz ich opiekunowie wobec opioidowego leczenia przeciwbólowego — szanse i zagrożenia dla procesu leczenia. Onkol Prakt Klin 2021;7(2):72-79

8. Wysocka M., Frydrych J., Klimkiewicz A., Jarosz J., Pasierski T. Potrzeby pacjentów i ich rodzin objętych opieką hospicjum stacjonarnego w dobie pandemii COVID-19 – podobieństwa i różnice. Medycyna Paliatywna 2021; 13(2): 71–82

9. Hordowicz MJ., Jarosz J., Klimkiewicz A., Czaplińska M., Leonhard A., Klimkiewicz A. Polish Physicians’ Perspectives on Medical Cannabis Policy and Educational Needs: Results of An Online Survey. J. Clin. Med. 2021, 10, 4545.

Co nas wyróżnia?

profesjonalizm
zespołu

150 osób z dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, część z nich to wykładowcy na wyższych uczelniach, badacze oraz pionierzy w swoich medycznych dziedzinach.

wyjątkowa lokalizacja
hospicjum

Nasze Hospicjum Stacjonarne jest położone w znanym uzdrowisku Konstancin-Jeziorna, w pięknym, klimatycznym, pełnym zieleni miejscu, w komfortowo urządzonej willi z ogrodem.

prowadzenie
szkoleń

Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed kształci lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów i psychologów w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz pracy z pacjentem onkologicznym.

nowoczesne terapie
i badania

W Klinice Leczenia Bólu Ewdomed prowadzimy nowoczesną terapię medyczną marihuaną oraz jako nieliczni stosujemy w Hospicjum Stacjonarnym waporyzację kannabinoidami.

praktyki oraz
staże studenckie

Polscy i zagraniczni studenci medycznych kierunków, pod opieką wyspecjalizowanego personelu, odbywają w naszym Stacjonarnym Hospicjum Ewdomed praktyki oraz staże.

rodzinna
atmosfera

Staramy się, by było u nas rodzinnie, a każdą chwilę wypełniamy miłością i troską o drugiego człowieka. Dbamy o to, by nasi Podopieczni czuli się jak w domu.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Projekty

Szanowni Państwo!

Firma EWDOMED Ewa Szulecka jest realizatorem projektu pn. „Konopie i medyczne zastosowanie kannabinoidów – praktyczne rekomendacje”. Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie, wydanie i rozpowszechnienie publikacji naukowej dotyczącej stosowania leków na bazie ziela konopi oraz jego przetworów.

Autorami opracowania są specjaliści posiadający zarówno teoretyczną wiedzę jak i praktyczne doświadczenie w stosowaniu preparatów kannabinoidowych w terapii różnych schorzeń. Zakres przedmiotowy publikacji stanowi odpowiedź na zidentyfikowane wśród bezpośrednich beneficjentów projektu trudności we wdrażaniu leków zawierających konopie do praktyki klinicznej.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości adresatów działania (przyszłych oraz praktykujących lekarzy) w obszarze potencjału terapeutycznego kannabinoidów i wzrost umiejętności ich praktycznego stosowania w leczeniu. Wersja elektroniczna publikacji dostępna poniżej.

Zachęcamy Państwa do lektury.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kontakt

ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna

606 611 776

Skontaktuj się z nami

  Copyrights (C) 2022 by Ewdomed
  Polityka prywatności