Poradnia Medycyny Paliatywnej

>>Poradnia Medycyny Paliatywnej

Od 1 marca 2022 roku zapraszamy do Poradni Medycyny Paliatywnej Ewdomed w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia !

Z radością informujemy, że od marca zapraszamy pacjentów do nowo powstałej Poradni Medycyny Paliatywnej Ewdomed. Poradnia jest kontynuacja naszego kompleksowego bezpłatnego działania na rzecz pacjentów. Prowadzimy już Hospicjum Domowe oraz Stacjonarne, Długoterminową Opiekę Pielęgniarską w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Klinikę Leczenia Bólu w tym terapię Medyczną Marihuaną a także Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed.

Poradnia medycyny paliatywnej jest jedną z form świadczenia opieki medycznej.
Do Poradni medycyny paliatywnej mogą zgłosić się osoby na różnym etapie leczenia.

Opieka paliatywna ambulatoryjna jest dla osób, które:

-są w oczekiwaniu na kolejne etapy złożonego leczenia, w trakcie leczenia onkologicznego i jednocześnie nie są hospitalizowane

-kwalifikują się do opieki paliatywnej, ale nie są objęte opieką hospicjum domowego lub stacjonarnego

-dla których leczenie zachowawcze jest jedyną możliwą formą leczenia.

Wszystkie formy opieki paliatywnej i hospicyjnej odbywają się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego, onkologa lub innego specjalisty) .

Jednostka chorobowa podana w skierowaniu musi być udokumentowana, np. w wypisach szpitalnych, poprzez dokumentację diagnostyczną lub inną dokumentację medyczną.

Oprócz skierowania do Poradni Medycyny Paliatywnej obowiązuje legitymacja emertyta/ rencisty lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta

Według rozporządzenia NFZ do Poradni Medycyny Paliatywnej kwalifikowani są pacjenci z następującymi jednostkami chorobowymi :

C00-D48 choroby nowotworowe

B20-B24 HIV

G09 Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13 układowe zaniki pierwotne zajmujące układ nerwowy

G35 Stwardnienie rozsiane

I42- I43 kardiomiopatia

J96 niewydolność oddechowa

L89 owrzodzenie odleżynowe

W naszej Poradni Medycyny Paliatywnej pacjentów przyjmuje

Dr n. med. Jerzy Jarosz – ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskie-Curie w Warszawie na postawie rozprawy o sposobach leczenia przeciwbólowego w domu pacjenta. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej.

Od początku lat 80-tych zajmuje się leczeniem bólu. Był założycielem Poradni Przeciwbólowej w Centrum Onkologii w Warszawie (1986), a następnie Zakładu Medycyny Paliatywnej (2004 – 2010). Kierował też Zakładem Anestezjologii Centrum Onkologii w Warszawie, a w latach 1993-1994 w Centrum Onkologii w Kuwejcie. Jednocześnie, od 1983 roku jako wolontariusz prowadził opiekę nad chorymi pozostającymi w domach. Działalność domowa zaowocowała utworzeniem w 1990 roku Fundacji Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie. Dr Jarosz był jednym z fundatorów i pierwszym Prezesem Fundacji, a następnie przez wiele lat, jako wolontariusz – lekarzem naczelnym hospicjum.

W latach 2002 – 2013 był Konsultantem Wojewódzkim na Mazowszu w dziedzinie medycyny paliatywnej.

W latach 2012 – 2020 roku uczestniczył w misjach międzynarodowych jako ekspert Światowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie opieki paliatywnej.

W latach 2013 – 2021 dr Jerzy Jarosz prowadził Poradnię Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Centrum Naukowo-Dydaktyczne w Hospicjum Onkologicznym w Warszawie.

W lipcu 2015 roku w zorganizował i prowadzi pierwszy w Polsce Punkt Konsultacyjny Medyczna Marihuana.

Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycznej Marihuany i Leków Kannabinoidowych, zorganizował i przewodniczył w międzynarodowych konferencjach dla lekarzy na temat zastosowań medycznych marihuany.

Od wielu lat dr Jarosz zaangażowany jest w działalność dydaktyczną prowadząc liczne wykłady i szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek m. in. W Centrum Onkologii w Warszawie, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Szkole Wyższej im P. Włodkowica, Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, rozdziałów w książkach, skryptach z zakresu anestezjologii, leczenia bólu, opieki paliatywnej.

Godziny otwarcia Poradni Medycyny Paliatywnej :

Dr n. med. Jerzy Jarosz – wtorek 15:00-18:00, środa 10:00-13 :30, czwartek 15:00-18:00.

Mgr Małgorzata Czaplińska spec. Pielęgniarstwa opieki Paliatywnej wtorek 15:00 – 18:00, środa 10:00-13:00, czwartek 15:00-18:00.

Mgr Ewa Hardej Psycholog kliniczny

Zapisy na wizyty są przyjmowane pod nr. Tel. 789 113 094 , 609 030 230 lub mailowo poradnia@ewdomed.pl adres: Piłsudskiego 3a Konstancin-Jeziorna 05-510

 

2022-02-24T12:58:39+01:00 23 lutego 2022|