Skala Barthel – grupy pacjentów

>>Skala Barthel – grupy pacjentów

Biorąc pod uwagę czas trwania niezbędnej pielęgnacji i opieki można wyróżnić trzy zasadnicze grupy pacjentów, które ukazują stopień kwalifikacji i działania tzw. Skali Barthel, będącej obecnie jedynym (poza stanem zdrowia) kryterium kwalifikowania do opieki długoterminowej (informacja ogólna):

I Stopień + – niesamodzielność całkowita (0 pkt w Skali Barthel), Wymagany łączny czas na indywidualną pielęgnację podstawową średnio 260 min. Pomoc musi być udzielana przez całą dobę o różnych porach we wszystkich czynnościach i zakresach podstawowej pielęgnacji oraz 90 min na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

I Stopień – niesamodzielność całkowita (od 5 do 20 pkt w Skali Barthel), Wymagany łączny czas na indywidualną pielęgnację podstawową średnio 160 min. oraz 90 min. na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i inne niezbędne czynności. Pomoc musi być udzielana w ciągu dnia we wszystkich zakresach podstawowej pielęgnacji.

II Stopień – niesamodzielność znaczna – (od 25 do 75 pkt w Skali Barthel), Wymagany łączny czas na indywidualną pielęgnację podstawową średnio 110 min. oraz 90 min. na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i inne niezbędne czynności. Pomoc musi być udzielana o różnych porach dnia w co najmniej kilku czynnościach w wymienionych rodzajach świadczeń w zakresie podstawowej pielęgnacji. Czas przeznaczony na wykonywanie czynności za pacjenta może być wydłużany kosztem czasu przeznaczonego na wspomaganie go przy czynnościach wykonywanych częściowo samodzielnie. Zależy to od stanu pacjenta i jest płynne. Jednak łączny średni czas jaki musi przeznaczyć opiekun na pacjenta z niesamodzielnością znaczną nie powinien przekraczać 200 minut.

III Stopień – niesamodzielność umiarkowana (od 80 – 100 pkt w Skali Barthel), Pacjent z możliwością samodzielnego funkcjonowania przy niewielkiej codziennej pomocy polegającej na pomocy przy co najmniej 2 czynnościach w wymienionych rodzajach świadczeń w zakresie podstawowej pielęgnacji. Pacjent musi otrzymać pomoc polegającą na wyręczeniu go co najmniej 1 x dziennie. Pacjent wymaga średnio 50 min. na pielęgnację podstawową wykonaną przez opiekuna oraz 40 min. na czynności pielęgnacyjne wykonywane przez pacjenta przy pomocy lub pod nadzorem opiekuna i 90 minut na pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego 3 x w tygodniu (dzienny wymiar 13 min.).

2017-12-13T14:46:34+01:00 7 grudnia 2017|