Szkolenia dla pielęgniarek

>Szkolenia dla pielęgniarek
Szkolenia dla pielęgniarek 2021-11-14T13:29:19+01:00

 

Szanowni Państwo

 

Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed Konstancin w ramach kształcenia podyplomowego zaprasza pielęgniarki na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

 

 Termin specjalizacji   –  od 18 grudnia 2021r.  do 18 czerwiec 2023 r.

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną wykłady/zajęcia  będą odbywały w weekendy  online na platformie Organizatora lub jeśli będzie możliwość  powrócimy do zajęć stacjonarnych. Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w miejscach  i terminach wskazanych przez organizatora lub we własnym zakresie w swoich miejscach pracy.

Opłata za kurs wynosi  4.200 zł brutto/osoba (o 1800 zł można ubiegać się z izb pielęgniarskich)

Wpłata po zakończeniu kwalifikacji.  Dopuszcza się wpłaty w ratach.

 

Koszt szkolenia  obejmuje: uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 841 godzin dydaktycznych zajęcia teoretyczne 470 godzin  i zajęcia praktyczne 371 godzin.

UWAGA: Konieczna jest  rejestracja w systemie SMK !

W SMK proszę szukać Organizatora pod nazwą – EWDOMED EWA SZULECKA – Centrum Naukowo – Edukacyjne EWDOMED Konstancin

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji :

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/10/specjalizacja.pdf (proszę skopiować i otworzyć w nowym oknie przeglądarki),

  1. prawo wykonywania zawodu (kserokopia),
  2. udokumentowana praca w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.

Dodatkowe warunki: przed ukończeniem  specjalizacji  należy dostarczyć  zaświadczenie o ukończeniu kursu  specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne.  Wymóg nie dotyczy pielęgniarek spełniających warunki zgodne z obowiązującymi  przepisami.

 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 607-463-466 , 605-583-179.

 

 Uwaga: członkowie WOIPiP ubiegający się o dofinansowanie (1800 PLN) specjalizacji proszeni są o złożenie dokumentów potwierdzających opłatę składek i oświadczenie pracodawcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego WOIPiP. (dokumenty składamy u Organizatora, który załatwia resztę formalności w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych).

 

Poniżej  linki kierujące do pobrania:

– wniosku o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego WOIPiP

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/09/wniosek-o-do.-kszta%C5%82cenia.pdf

 

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
REGULAMIN SPEC. PALIATRYWNA 2021-2023

Regulaminu dotyczącego warunków ubiegania się o dofinansowanie.

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2017/05/Uchwala-nr-22-Zalacznik-nr-1-Regulamin_dofinansowania_ksztalcenia.pdf

 

 Zgłoszenia w wersji papierowej można kierować na adres:

szkolenia@ewdomed.pl

 lub osobiście do Centrum Naukowo-Edukacyjnego w siedzibie  Organizatora (Centrum Naukowo- Edukacyjne Ewdomed Konstancin ul. Piłsudskiego 3) do dnia 10.12.2021

 

ZAPRASZAMY