Szkolenia dla pielęgniarek

>Szkolenia dla pielęgniarek
Szkolenia dla pielęgniarek 2022-09-12T21:52:01+02:00

Szanowni Państwo,

Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed Konstancin, w ramach kształcenia podyplomowego – zaprasza pielęgniarki na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Termin specjalizacji – od 22 października 2022 r. do 27 stycznia 2024 r.

Zajęcia będą odbywały się weekendy w siedzibie organizatora, ul. Piasta 21 05-510 Konstancin Jeziorna, ewentualnie online w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w miejscach i terminach wskazanych przez organizatora lub we własnym zakresie w swoich miejscach pracy.

Opłata za kurs wynosi 4.500  zł brutto/osoba (o 1800 zł można ubiegać się z izb pielęgniarskich)

Wpłata po zakończeniu kwalifikacji. Dopuszcza się wpłaty w ratach. 

Koszt szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 841 godzin dydaktycznych zajęcia teoretyczne 470 godzin i zajęcia praktyczne 371 godzin.

UWAGA: Konieczna jest rejestracja w systemie SMK !

W SMK proszę szukać Organizatora pod nazwą – EWDOMED EWA SZULECKA – Centrum Naukowo – Edukacyjne EWDOMED Konstancin

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji :

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/10/specjalizacja.pdf (proszę skopiować i otworzyć w nowym oknie przeglądarki),

  1. prawo wykonywania zawodu (kserokopia),
  2. udokumentowana praca w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.

Dodatkowe warunki: przed ukończeniem specjalizacji należy dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne. Wymóg nie dotyczy pielęgniarek spełniających warunki zgodne z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 607-463-466 ,  605-583-179.

Uwaga: członkowie WOIPiP ubiegający się o dofinansowanie (1800 PLN) specjalizacji proszeni są o złożenie dokumentów potwierdzających opłatę składek i oświadczenie pracodawcy zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego WOIPiP. (dokumenty składamy u Organizatora, który załatwia resztę formalności w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych).

Poniżej linki kierujące do pobrania:

– wniosku o dofinansowanie do kształcenia podyplomowego WOIPiP

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2018/09/wniosek-o-do.-kszta%C5%82cenia.pdf

Regulaminu dotyczącego warunków ubiegania się o dofinansowanie.

http://woipip.pl/wp-content/uploads/2017/05/Uchwala-nr-22-Zalacznik-nr-1-Regulamin_dofinansowania_ksztalcenia.pdf

Zgłoszenia w wersji papierowej można kierować na adres:

szkolenia@ewdomed.pl

lub osobiście do Centrum Naukowo-Edukacyjnego w siedzibie Organizatora (Centrum Naukowo-Edukacyjne Ewdomed Konstancin ul. Piłsudskiego 3) do dnia 20.10.2022 r.

Zachęcamy do skorzystania z tej edycji specjalizacji, ponieważ od 2023 r mogą ulec zmianie zasady rekrutacji i realizacji szkoleń specjalizacyjnych.

ZAPRASZAMY