Usługi Pielęgniarskie

>Usługi Pielęgniarskie
Usługi Pielęgniarskie 2019-10-25T20:00:20+02:00

CENNIK USŁUG PIELĘGNIARSKICH
(POZA PROGRAMEM HOSPICJUM DOMOWEGO I DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ):

INIEKCJE

iniekcja podskórna, domięśniowa – 30,00 zł
iniekcja dożylna – 40,00 zł
wlew kroplowy – czas realizacji do 1 godz. – 80,00 zł
wlew kroplowy + czas realizacji od 1 do 2 godz. – 120,00 zł
założenie wenflonu + iniekcja dożylna – 60,00 zł

OPATRUNKI

zmiana opatrunku – 40,00 zł
zmiana kilku opatrunków – 50,00 zł
pielęgnacja odleżyn – 60,00 zł
zmiana opatrunku wokół stomii + wymiana worka stomijnego – 45,00 zł
cewnikowanie pęcherza moczowego – 80,00 zł

INNE USŁUGI

wynajem łóżka rehabilitacyjnego – 120,00 zł/miesięcznie netto
pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie, tętno, oddech) – 10,00 zł
pomiar poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru – 20,00 zł
założenie zgłębnika do żołądka (sondy) – 50,00 zł
wykonanie lewatywy, wlewki – 50,00 zł
usunięcie szwów – 50,00 zł
nebulizacja jednorazowa (inhalacja) – 20,00 zł
założenie baniek – 50,00 zł
gimnastyka oddechowa 30 min – 25,00 zł
uruchamianie pacjenta (ok. 1h) – 50,00 zł
edukacja zdrowotna – obejmuje 45 min (poradnictwo dot. pielęgnacji, diety itp.) – 40,00 zł

1/ opieka pielęgniarska podstawowa nad pacjentem w domu do 1,5 h – 60 zł

(usługa obejmuje opiekę nad pacjentem w domu, pomoc podczas kąpieli, monitorowanie i podawanie leków, monitorowanie funkcji oddychania, pracy serca, gospodarki wodno-elektrolitowej, usprawnianie ruchowe, edukacja opiekunów w zakresie realizacji opieki)

każda następna godzina – 25,00 zł

2/ opieka pielęgniarska kompleksowa nad pacjentem w domu do 2h – 80 zł

(przeznaczona przede wszystkim dla osób wymagających okresowej intensywnej pielęgnacji i terapii – szczególnie w okresie poszpitalnym, po urazach i dużych zabiegach ortopedycznych, z dużymi ranami pooperacyjnymi, osoby starsze unieruchomione na stałe – opieka obejmuje toaletę chorego, zmianę bielizny osobistej, zmiana opatrunków, podawanie leków w tym iniekcji domięśniowych /podskórnych, pielęgnacja cewnika, stomii, ran, odleżyn. Toaleta p/odleżynowa , p/odpażeniowa oraz edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie pielęgnacji)

każda następna godzina – 25,00 zł/h

opieka pielęgniarki całodzienna w domu (między 8.00 a 20.00) – 300,00 zł
opieka pielęgniarki całonocna w domu (między 20.00 a 8.00) – 360,00 zł

i inne usługi opiekuńcze ustalone z pacjentem lub jego rodziną